Equipment Financingbusiness loans Merchant Cash Advances Long Term Loans Small Business Loans Working Capital SBA Loans best business loans Short Term Loads Big Lines of Credit

ŠTO RADIMO

Pravne usluge

Imamo različitu i opsežnu odvjetničku praksu te pružamo cijeli spektar pravnih usluga. Pravne usluge u području bankarskih i financijskih usluga, financiranja te informacijske tehnologije predstavljaju naše core područje prakse. Osim toga, bavimo se i pružanjem usluga pravne pomoći u brojnim drugim područjima, uključujući porezno područje, područje javnog natjecanja, područje rješavanja sporova, područje zemljišnoknjižnog, mirovinskog, radnog prava i slično.

Naša stručnost pokriva brojne industrijske sektore, a raznolik raspon klijenata u najvećoj mjeri zastupaju pravne osobe - trgovačka društva. Osim toga, Odvjetničko društvo OSTOVIĆ & RAKUŠIĆ d.o.o. pruža pomoć i daje mišljenja u pravnim poslovima vezanim za strana ulaganja.

Područje pravne prakse kojom se bavimo
Bankarske i financijske usluge
Financiranja
Informacijske tehnologije
Upravljanje imovinom
Tržišta kapitala
Nekretnine
Spajanja i akvizicije

Grane industrije kojima pružamo pravnu pomoć
Financijske institucije
Industrijski proizvodi i usluge
Nekretnine i graditeljstvo
Roba široke potrošnje
Informatička industrija
Telekomunikacije